Täby – Roslags Näsby 1I

Bostäderna har typiska villakvalitéer – generösa och lättmöblerade rum, rundgång, genomgående utblickar, goda förvaringsmöjligheter och möjlighet till generationsboende.
En del av entréplanet kan avskiljas och hyras ut till en student eller användas som generationsboende. Därmed kan radhuset anpassas efter olika livssituationer över tid och förändras tillsammans med ägaren vilket även ger goda förutsättningar för en åldersmix inom området.