Uppsala – Östra Sala backe D9

En flexibel stadsradhustypologi med förutsättningar för social blandning både på kvartersnivå och inom varje bostad.
Bottenvåningens planlösning är symmetrisk, med entré både från gata och gård och en takhöjd på 3,4 meter, vilket möjliggör stor variation i möblering och användning och ger goda förutsättningar för den som vill skilja av en del för verksamhet, uthyrning eller generationsboende. Plan två är också det flexibelt, med upp till fyra rum som kan användas på flera sätt, i olika konstellationer. Radhuset kan förändras med ägaren och anpassas efter livssituationer som varierar över tid.
På stadsradhusens tak finns ett gemensamt växthus dit alla bostäder har egen entré. Förutom odlingsmöjligheter erbjuder det plats för samvaro och hjälper till att förvärma luften till bostädernas värmesystem.