Andelshus

Andelshussystemet är smart

Du köper ett fint hus med bra läge på en fantastisk vinter- eller sommarort. Finessen är att du köper det tillsammans med nio andra och därför bara betalar en tiondel av priset. Det är det som gör att alla kan ha råd med fina hus. 

 

Läs mer om hur du kan uppfylla din dröm här: http://www.andelshus.se