Om oss

Det här är vi

Reinova Properties bildades år 2006 och företaget har sitt huvudkontor i Infra City, Upplands Väsby.

Reinova Properties affärsidé är att äga, förvalta och utveckla fastigheter i Mälardalsområdet – med tyngdpunkt på Stockholm och Uppsala – samt i attraktiva delar av fjällvärlden. Reinova Properties hel- eller deläger ett flertal företag för att kunna uppfylla verksamhetsmålen. Helägda dotterföretag är bland andra Svenska Andelshus AB samt Klockarfjället Fritid och Rekreation AB.

Långsiktighet och miljöpåverkan
Reinova Properties mål är alltid att bygga hus och lägenheter som är energieffektiva, har en optimal inomhusmiljö och som minimerar byggnadernas miljöpåverkan under deras livslängd. Reinova Properties värnar om hållbarhet och miljö och arbetar därför med miljöcertifiering i flertalet av projekten.