Åre – Copperhill

Högst upp i Årebjörnen – i det område som kallas Copperhill – har Reinova Properties, via dotterbolaget Svenska Andelshus, färdigställt ett flertal andelshusprojekt. Bland dessa återfinns Ivory Club 1–3 och Copperpeak på några av områdets bästa tomter. Läs mer om andelshus på www.andelshus.se