Uppsala Rickomberga

Radhusprojekt som kommer att påbörjas i början av 2017. Mer information kommer.